Professionel fliserens – når fliserne skal være smukke igen

29 august 2021 Astrid Pedersen

Er du ked af at fliserne i din havegang, på din terrasse eller i din indkørsel er skæmmet af gullige, hvide, sorte eller grønlige pletter? Så har du sikkert lyst til at gå løs på dem med en højtryksspuler.

Men du bør tøve en kende og træde et skridt tilbage. Du risikerer nemlig at ødelægge flise belægningens overflade hvis du bruger din højtryksspuler forkert. Og så får du problemet tifold igen, samtidig med at du risikerer frostsprængninger til vinter.

Hvorfor bliver mine fliser så grimme og plettede?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast at de grimme pletter på dine fliser ikke i sig selv er skadelige. Pletterne går under navnet flisepest og er en form for lav som trives på de golde solbeskinnede overflader.

Lav er en symbiose mellem svamp og alger, og ernærer sig ved hjælp af fotosyntese. Derfor kan lav, her under lavarten flisepest, leve på steder hvor andre organismer må give op. Og derfor er dine fliser plettede og grimede – især der hvor solen står lige på og lyset er skarpest i flest timer om dagen.

Hvordan kommer jeg nemmest flisepest til livs?

Som nævnt er det ikke nogen god idé selv at forsøge sig med en højtryksspuler når der skal gøres kål på den grimme flisepest. Men det betyder ikke at alt håb er ude, og at du skal leve med plettede fliser.

Et haveservice firma med speciale inden for fliserens vil kunne rense dine fliser på effektiv vis uden at det går ud over flisernes beskyttende skaller. Dette sker ved hjælp af professionelt udstyr som i stedet for højt tryk benytter varmt vand og et absolut minimum af skadelige kemikalier.

Når du lade Stecks Fliserens forestå rensning af dine fliser får du ydermere en imprægnering som beskytter fliserne mod nye angreb. Læs mere på stecksfliserens.dk

Flere Nyheder